گرم پاڪستاني خاتون خانه پروو وڊيو ڦٽي ويو

گرم پاڪستاني خاتون خانه پروو وڊيو ڦٽي ويو

گرم پاڪستاني خاتون خانه پروو وڊيو ڦٽي ويو

انها پيار – مٺي روميو – عاشق رات، ڪنوري ليو ڪرسي پيسي

انها پيار – مٺي روميو – عاشق رات، ڪنوري ليو ڪرسي پيسي

انها پيار – مٺي روميو – عاشق رات، ڪنوري ليو ڪرسي پيسي

ديسي نوجوان گي ڌر تان ناچ ڳاڙهي گنگا

ديسي نوجوان گي ڌر تان ناچ ڳاڙهي گنگا

ديسي نوجوان گي ڌر تان ناچ ڳاڙهي گنگا

تامل گلفڪس ميوو فحش فحش

تامل گلفڪس ميوو فحش فحش

تامل گلفڪس ميوو فحش فحش

آئي اي ريرا راهو گندا

آئي اي ريرا راهو گندا

آئيرا راهدي گووندا سونالي جي سوني گيت