ڪنوار ۾ سوراخ ٿيل اسڪاٽ شرما آدھا شرما سان سوراخ ڪريو

ڪنوار ۾ سوراخ ٿيل اسڪاٽ شرما آدھا شرما سان سوراخ ڪريو

ڪنوار ۾ سوراخ ٿيل اسڪاٽ شرما آدھا شرما سان سوراخ ڪريو

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *